برچسب آرشیو برای ‘فیض محمد کاتب هزاره’
دانشگاه ابن سینا
توسط سردبیر On سه شنبه, دسامبر 20th, 2011
2 Comments

از جلد چهارم سراج التواریخ نوشته ملا فیض محمد کاتب هزاره در دانشگاه ابن سینا رونمایی گردید

عصمت الله هاتف از جلد چهارم سراج التواریخ نوشته ملا فیض محمد کاتب هزاره در دانشگاه ابن سینا رونمایی گردید. در مراسم رونمایی ...ادامه

فيض_محمد_کاتب_هزاره
توسط سردبیر On پنجشنبه, اکتبر 27th, 2011
0 Comments

فیض محمد کاتب هزاره

زند گی نا مه شهید فیض محمد کاتب هزاره تحقیق و تد وین از، رضا ضیا یی تذکر-( در تهیه و تد وین این متن، زندگی نامه شهید ملا ...ادامه